[CHỌN VÀ CÁI ĐƯỢC CHỌN]

hobaothu
[CHỌN VÀ CÁI ĐƯỢC CHỌN]


Chúng ta vẫn thường hay lựa chọn nhiều thứ, những thứ phù hợp với mình hơn là thứ tốt hay xấu, bởi vì sự tốt xấu là những chuẩn mực trong xã hội quy định còn sự phù hợp với mình lại được quyết định bởi chuẩn mực của chính mình. Đó là lý do có người sẽ bảo bạn đòi hỏi và cũng có người sẽ bảo bạn dễ tính. Do đó, những gì được đưa vào hạng mục tốt xấu được áp theo chuẩn mực xã hội, hoặc áp theo chuẩn mực người đưa ra sự lựa chọn, nó có thể không liên quan thì đến thứ được gọi là sự lựa chọn. 

—-

Có lần tôi nói với một người bạn: Khi đứng trước hai sự lựa chọn, cái không được chọn mới đúng là sự lựa chọn còn cái được chọn chỉ là cái biểu trưng sự chọn của một người mà thôi. 

Bạn thấy có lý, cái lý của người đã từng chọn.

Giờ bạn hãy hình dung bản thân bạn là người muốn chọn điều gì đó và trước mắt bạn có 2: SỰ LỰA CHỌN.

Để chắc mình quyết định đúng, bạn lập một bản gồm các hạng mục chứa các tiêu chí để giúp bạn đưa ra quyết định.

Bản danh mục các tiêu chí trên tay nó là tiêu chuẩn của bạn hay tiêu chuẩn của cái nằm trong “sự lựa chọn”? Chắc chắn là của bạn, và vì nó là của bạn nên cơ bản chẳng có gì đúng hay sai mà chỉ là sự phù hợp. 

Giờ bạn bắt đầu đi vào việc ra quyết định. Phải chăng bạn đang phân tích chính những hạng mục và nhu cầu của bản thân để chỉ nói được và không được? Sau khi ra soát hết các hạng mục bạn bắt đầu đưa ra quyết định phải không?

Vậy cái bạn chọn nó là quyết định của bạn hay là SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN? Và nếu cái được chọn là sự lựa chọn thì cái không được chọn gọi là gì?

Nó chính là MỘT SỰ LỰA CHỌN. Bạn có biết cái không được chọn đã giúp bạn ra quyết định điều hợp với mình? 

Đấy! Vì nó giúp bạn chọn đúng nên nó mới chính là một sự lựa chọn.

“Sự phù hợp làm nên tiêu chuẩn”.

-Hồ Bảo Thư-


You may like