[KIÊN NHẪN LÀ GÌ?]

hobaothu
[KIÊN NHẪN LÀ GÌ?]

[KIÊN NHẪN] là một hành trình của hai trạng thái kiên cường và nhẫn nại - một tâm thái đều đều không đợi chờ cũng không bỏ qua. Là đoạn giữa của quyết đoán và trì hoãn. Để biết mình có kiên nhẫn hay không thì nhìn lại quá trình trải qua cả hai điểm quyết đoán và trì hoãn. Tập trì hoãn là tập không quyết đoán và ngược lại. Khi ta thuần thục hai điểm quyết đoán của kiên cường và trì hoãn của nhẫn nại thì kiên nhẫn sẽ diễn ra.

Tuy vậy, mỗi giai đoạn ta đều có một bài kiểm tra để chắc rằng ta đã trải qua cả hai giai đoạn. Nếu ta cảm thấy khó khăn trong môi trường cần nhẫn nại thì ta đang rất quyết đoán và nếu ta thấy khó khăn trong môi trường quyết đoán thì ta lại rất nhẫn nại và vì thế tiếp theo một bài kiểm tra có mức độ cao hơn lại tiếp tục diễn ta để kiểm tra thực tế cho hai từ kiên nhẫn. Biết mình vốn quyết đoán hay nhẫn nại từ bài kiểm tra kiên nhẫn lại là bước tiến mới của việc thích ứng với môi trường. Bằng cách nhìn suy nghĩ và mong muốn của mình tại mỗi giai đoạn ta sẽ thấy được rằng ta có thể kiên cường, nhẫn nại hay kiên nhẫn. 

___

Đa phần các định nghĩa cho hai từ kiên nhẫn nghiên về yếu tố nhẫn nại đợi chờ. Tuy vậy học đợi chờ là học nhẫn nại nhưng thiếu sự quyết đoán lúc nhẫn nại lại không phải là kiên nhẫn với trong nhẫn nại có yếu tố kiên cường. 

Ví như ngày thường ta đi đi về về và trông kiên nhẫn với mọi thứ nhưng rồi lúc cần kiên nhẫn thì ta lại chỉ muốn thế này hoặc thế kia, không đợi chờ và rất quyết đoán. Từ thực tế này ta có thể thấy rằng những gì diễn ra trước đó vẫn chỉ là một bài học và sự việc xảy ra là một bài kiểm tra. Bài học kiên nhẫn nó cũng giống như bài học chấp nhận vậy. Chẳng thể khẳng định gì cho đến khi có thứ gì đó diễn ra có tính đổi thay. 

__

Tôi viết lại ý niệm về kiên nhẫn như sau: 

Kiên nhẫn bao gồm kiên cường và nhẫn nại. Trong lúc kiên nhẫn thì không chờ và lúc chờ thì đã quyết, nhưng lại không hoàn toàn chờ và cũng không hoàn toàn quyết. Nó là cảm giác treo lơ lửng mà không mỏi. 

By. Hồ Bảo Thư


You may like