[DỮ Liệu hay GIỮ Liệu]

hobaothu
[DỮ Liệu hay GIỮ Liệu]


Trong ngôn ngữ học có phần chuyển ngữ theo thời gian. Tức là ngôn ngữ được biến thể từ cổ ngữ thành một loại từ ngữ mới, mà người ta có thể sử dụng để giao tiếp, miễn sao trong cùng một nhóm đối tượng có thể hiểu nhau là được. 

Bạn có thể hình dung cách chuyển ngữ này với ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay là một điển hình. Nhiều đối tượng có thể lớn tuổi hơn hoặc không nằm trong nhóm tuổi teen theo phân loại trong xã hội, khi muốn giao tiếp thì bạn phải học cách hiểu loại ngôn ngữ tuổi teen, đó là cách đôi bên sẽ có một câu chuyện giống nhau, cùng “ngôn ngữ”. 

Trở lại với việc thay ngôn của tôi, nhất là trong trường hợp khi chúng ta sử dụng “dữ liệu”, tôi lại gọi là “giữ liệu”, vì mục tiêu của tôi đơn giản là làm sao để dễ hiểu cho người sử dụng về mặt ứng dụng thực tế, không dùng để giao tiếp tìm tiếng nói chung. Tôi gọi là “Giữ Liệu” khi đứng ở khía cạnh cá nhân, Giữ liệu được mô tả là những tài nguyên - tài liệu được cất giữ và cần được kiểm kê hàng ngày lẫn hàng tháng cho đến hàng năm. Việc kiểm kê nhằm đảm bảo việc những tài nguyên và tài liệu này vẫn luôn còn ở đó, trong tâm trí của mình và mình có thể đem ra dùng khi cần lẫn khi muốn. 

Mỗi một ngày tôi tạo ra vô số nguyên liệu vô hình để phục vụ cho công việc của mình thông qua việc nghe, nói, đọc, viết hay chúng ta thường gọi là giao tiếp. Bạn chắc chắn cũng tạo ra những Giữ liệu như thế nhưng có khác là bạn có thể có một mục tiêu rõ ràng là đích đến, nên bạn sẽ tập trung vào những nguyên liệu hữu hình. Và vì thế tôi giữ những gì bạn chưa tạo ra và bạn nhìn thấy giữ liệu của mình khi nó hữu hình. Bạn muốn có một căn nhà bạn sẽ tạo tập Giữ liệu về định hình hay còn gọi là ý tưởng ( tất cả chúng ta đều có ý tưởng). Sau đó bạn sẽ quan sát ý tưởng của mình bao gồm những Giữ liệu nào rồi bạn tập trung tạo vật liệu và cất giữ và kiểm kê nó mỗi tháng cho đến khi bạn biết mình đủ Giữ liệu bạn sẽ có được thứ mình muốn. Tiền nó là một Giữ liệu đầu tiên trong đầu bạn nên bạn chỉ tập trung kiếm tiền cho đến khi bạn đủ Giữ liệu để mua một căn nhà, ý nghĩa của Giữ liệu được định hình như thế. 

-Hồ Bảo Thư-
You may like