[LÀM SAO ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC CÂN BẰNG? CHÚNG TA ĐẾN RỒI, CHỈ CẦN NHẬN RA THÔI]

hobaothu
[LÀM SAO ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC CÂN BẰNG? CHÚNG TA ĐẾN RỒI, CHỈ CẦN NHẬN RA THÔI]


Hãy hình dung trên một cán cân, điểm cân bằng được xem là điểm nằm giữa hai cán trái và phải. Như vậy trên một cán cân chúng ta buộc phải biết 3 điểm: điểm cán trái, điểm cán phải và điểm giữa cân bằng. 

Thuật nhìn người,

Thuật nhìn người không có thật mà chỉ có những kinh nghiệm được đúc kết từ một hoặc vài người và những người khác bị nguyên lý tâm thần học ảnh hưởng làm cho cơ chế não bộ được lập lại, khiến cho càng có nhiều người sử dụng thuật dùng người được minh chứng là đúng dù bản chất không phải vậy.

Để xác định điểm cán trái và điểm cán phải, một người phải sử dụng thuật nhìn người để phán đoán và một người hiểu về thuật nhìn người có thể sử dụng ngược lại khi muốn lừa đối phương trong việc đánh giá hay nhận định một ai đó. 

Ví dụ: 

Người nóng tính như mình được xem là người hung dữ trong mắt người thuộc cán phải và là người chính trực trong mắt người thuộc cán trái. Tuy vậy thuật nhìn người được thiết lập chỉ đơn giản là mẹo (thuật là mẹo), được sử dụng rộng rãi để thiết lập trong việc phân biệt điểm cán trái và điểm cán phải. Bản chất của chữ “ biết” trong trường hợp này là hành động, trải nghiệm để là cán trái hay là cán phải chứ lại hoàn toàn không phải là biết trên cảm quan. Chúng ta vẫn hay ảo tưởng hành vi của mình là cân bằng ở chữ dung hoà nhưng nó không phải là thật nếu chúng ta chưa từng hành động kiên quyết trước đó.Lần gần đây nhất bạn quyết định kiên quyết là khi nào? Câu trả lời về khoảnh khắc mà bạn đã trải nghiệm chính là điểm cùng cực của cán cân bằng: trái hoặc phải.

Sự thật về cân bằng đó là phải trải qua hết các điểm Yin và Yang thì cân bằng mới xảy ra hoặc đơn giản là Yin hoặc Yang hoặc cả hai và vui thay là ai cũng có cả hai Yin và Yang trong mỗi người. Chúng ta không cần phải đi tìm cân bằng mà chỉ cần cảm nhận Yin Yang trong bản thân mình và chấp nhận nó, yêu thương nó và có thể, hãy tự hào về nó, bạn sẽ nhận ra sự cân bằng của chính mình. 

-Hồ Bảo Thư-


You may like