[TỰ NGÃ]

hobaothu
[TỰ NGÃ]


Tự ngã là một trạng thái tự mình làm mình ngã bởi tác động bị xô trong tâm trí. 

Khi tự ngã nỗi đau chính là nỗi đau tinh thần. Tự ngã xảy ra ở bản thân mình hoặc người khác, ta ngã trong một nỗi đau đã diễn ra hoặc đang diễn ra, vì sự thấu cảm của chính mình hay với người khác mà ta tự ngã xuống để một sự thương cảm, đồng cảm và xúc cảm được diễn ra.

Khi tự ngã ta sẽ tự đứng lên, trong lúc ngã mong muốn được xung quanh quan tâm, thương cảm, một lời nói động viên được tải vào tâm trí thì lập tức dần thoát ra trạng thái tự ngã này. 

Vì là một hình thái tinh thần diễn ra trong vô thức gần như rất khó kiểm soát nếu không tách được bản thân mình ra được hiện nè thực của vấn đề chính và hiện thực của bản thân mình. Lúc này nếu kiểm soát được tự ngã, điều hứa hẹn là sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân về mặt tinh thần, bởi vì trong sự kiểm soát ta sẽ luôn biết tự đứng lên và hạn chế các lần tự ngã vô thức tiếp theo. Khi lập đến lập lui các lần kiểm soát này, bản thân ta trở nên mạnh mẽ hơn ở tinh thần theo thời gian và chỉ thật sự ngã khi bị xô ngã vào thực tế của bản thân mình. Khuyết điểm của việc kiểm soát tự ngã chính là bản thân sẽ dần tách bạch kiểm soát cảm xúc, nếu việc kiểm soát trở nên mạnh mẽ lại mất kiểm soát hơn thì tự ngã sẽ có xu hướng đi về phần vô cảm trong vô thức, bởi vì lúc này nhận thức đã được chuyển đổi thành ý thức trong hành vi. 

Tự ngã vốn không xấu nhưng nó không tốt cho bản thân cá thể trong những trường hợp cần vững tinh thần. Tự ngã nhiều lần sẽ có xu hướng trở thành thói quen và dễ dẫn đến sự kích động về mặt cảm xúc làm cho sức khỏe tinh thần bị tự hủy đối với chính bản thân mình.

__

Tự ngã là hành trình của TỰ: tự ngã - tự té - tự xót xa - tự động viên - tự đứng lên và tự bước tiếp. Cho nên khi nào rơi vào vô thức của tự ngã hãy nhắc chính mình: rồi lại tự ngã nữa. Lợi ích của việc nhắc nhở này giúp bản thân không đến cảm nhận của “xót xa”. 

Tự ngã gần đây nhất của bạn là khi nào?


-Hồ Bảo Thư-You may like